Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
40 документ табылды
КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 26-апрелиндеги № 17/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-сентябрындагы № 529 "Кыргыз Республикасынын Банктык кодексинин долбоору жана "Кыргыз Республикасынын Банктык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 178 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы № 3375-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Адвокаттык иш жөнүндө", "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө", "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине, "Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө", "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Жарнак жөнүндө", "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы № 3376-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Адвокаттык иш жөнүндө", "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө", "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине, "Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө", "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Жарнак жөнүндө", "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы № 3377-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Адвокаттык иш жөнүндө", "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө", "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине, "Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө", "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Жарнак жөнүндө", "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Улуттук банк башкармалыгынын 2013-жылдын 14-июнундагы № 19/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы № 12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомунун 1-2-пунктунун чечмелениши (түшүндүрмөсү) тууралуу" токтому
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения Национальным банком Кыргызской Республики репо-операций с государственнымиценными бумагами Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 марта 2013 года № 10/10)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 28 мартындагы № 10/11 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (КР Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/12 токтому менен бекитилген) ЖОБО
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобо" (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 токтому менен бекитилген)
--//--
Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү Эрежелери (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/16 токтому менен бекитилген)
ПРАВИЛА торговли Государственными ценными бумагами Кыргызской Республики на вторичном рынке через Автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 марта 2013 года № 10/17)
Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу жетекчилик, консервация жана банкроттоо жол-жоболорун киргизүү учурунда айрым банктык жана төлөм операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө ЖОБО ( Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/7 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн жана Улуттук банкынын 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 603/46/10 "2011-2014-жылдарга экономикалык жана финансылык саясат жөнүндө меморандумду (ЭФСМ) ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 21-сентябрындагы №567 "Кыргыз Республикасынын Аманаттарды коргоо боюнча агенттиги жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ЖОБО ( Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-ноябрындагы № 88/2 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-декабрындагы №733 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Аманаттарды коргоо агенттиги жөнүндө " жобо
ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к формированию финансовой отчетности коммерческих банков, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования ( утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 ноября 2009 года № 47/3)
"Коммерциялык банктарды жана депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компанияларды консервациялоо жөнүндө" ЖОБО ( Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/3 токтому менен бекитилген)
КР 2009-жылдын 24-июлундагы № 247 "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" жана "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 4-сентябрындагы № 589-IV "2008-жылдын 4-сентябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 4-сентябрындагы № 590-IV ""Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу жөнүндө" токтому
2 беттен 1 1 2 >>