Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
6 документ табылды
КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 "Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку сотунун конституциялык палатасынын 2014-жылдын 14-июлундагы № 135 "Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө" Мыйзамы
Межведомственная программа взаимодействия тюремного и гражданского здравоохранения (Утверждена совместным приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики от 4 июня 2004 года № 97/264/68)
Постановление Правительства КР от 12 апреля 2004 года №242 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проекты законов Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Кыргызской Республике", "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики", "О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики", "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О лицензировании"
КР 1999-жылдын 21-октябры № 114 "Адвокаттык иш жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 30-июну № 62 " ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ"
1 беттен 1