Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
22 документ табылды
КР 2017-жылдын 19-июлундагы № 128 "Электрондук колтамга жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрели № 199 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 2-февралындагы № 20 Кодекси "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик Кодекси"
Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча САЯСАТ (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 токтому менен бекитилген)
2013-жылдын 10-июну № 320 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты К.К.Иманалиев демилгелеген "Телемедициналык кызмат көрсөтүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу"
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/12 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-июнундагы № 339 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы "Инфоком" мамлекеттик ишканасынын уставын бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы "Инфоком" мамлекеттик ишканасынын УСТАВЫ ( КР Өкмөтүнүн 23-июнундагы №339 токтому менен бекитилген)
КР 2009-жылдын 2-ноябрындагы № 290 "Электрондук цифралык колтамга тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө" Мыйзам ы
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/7 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө ЖОБО
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2009-жылдын 1-октябрындагы №1408-IV "Электрондук цифралык колтамга тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына озоөртуулор жана толуктоолор киргизуу жонундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралу"токтому
Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелер (2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/11 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу электрондук билдирүүлөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-январындагы № 4/6 токтому менен бекитилген "Төлөм системасында өзгөчө кырдаалдардын келип чыгышы учурунда Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобо
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 23-октябрындагы № 498 "Инфоком" мамлекеттик ишканасын түзүү жөнүндө" Токтому
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 23-октябрындагы № 498 токтому менен бекитилген) "Инфоком" мамлекеттик ишканасынын Уставы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 30-июнундагы №194-б буйругу
Положение о банковских платежных картах в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правления Нацбанка КР от 27 сентября 2006 года № 28/12)
Постановление Правления Национального банка КР от 23 марта 2006 года № 7/8 "Об утверждении "Политики по надзору за Платежной системой Кыргызской Республики"
Положение о Системе пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в Кыргызской Республике ( Утверждено Постановлением Правления НБКР от 15 декабря 2005 года № 37/8)
Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы №420/21/4 токтому менен бекитилген)
Положение о деятельности Национального банка Кыргызской Республики в качестве удостоверяющего центра электронной цифровой подписи" ( Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 25 апреля 2005 года № 11/2)
1 беттен 1