Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
32 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 618 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарынын штаттык санын оптималдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамле- кеттик агенттик жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы N 382 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамле- кеттик агенттиктин алдындагы "Кадастр" мамлекеттик мекемеси жөнүндө ЖО- БО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы N 382 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамле- кеттик агенттиктин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодезиялык кызмат жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы N 382 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамле- кеттик агенттиктин алдындагы "Кыргызмамжердолбоорлоо" жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын УСТАВЫ (Кыр- гыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы N 382 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы № 512 токтомуна "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон сугат айдоо жерлеринин жер участокторун которуунун (трансформациялоонун) УБАКТЫЛУУ ТАРТИБИ"
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-майындагы № 253 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-декабрындагы № 687 "Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин ведомстволук уюмдарынын маселелери жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Мамлекеттик картографиялык-геодеозиялык кызматы жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-декабрындагы № 687 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 401 "Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин маселелери жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 401 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-сентябрындагы № 481 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-январындагы № 1 "Айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерин бекитүү жана алардын ордун толтуруу тартибинде келип түшкөн каражаттарды пайдалануу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июлундагы № 523 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майындагы № 275 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 7-февралындагы № 67 "Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жана жерге жайгаштыруу боюнча райондук (шаардык) башкармалар жөнүндө Типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
"Жер участокторун которуу (трансформациялоо) тартиби жөнүндө убактылуу жобо" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-мартындягы № 169 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы № 109 "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдар тутумундагы функциялык жана түзүмдүк өзгөртүүлөр жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 128 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын маселелери жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №128 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин "Кыргызмамжердолбоорлоо" жер жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын Уставы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №140 токтому менен бекитилген)
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 12-январындагы №12 "Кыргыз республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик башкаруу органдары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагындагы башка уюмдар жөнүндө" токтому
2 беттен 1 1 2 >>