Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
6 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
141 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 24-февралындагы ПТ № 28 (Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аткаруучулук тартипти бекемдөө тууралуу) тескемеси
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 25-октябрындагы № 586 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 25-октябрындагы № 586 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 12-октябрындагы № 521-VII "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 12-октябрындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 12-октябры № 544-VII "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө токтому
Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 11-октябрындагындагы ПТ № 197 (Коомдук кабылдамалар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу) тескемеси
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 6-октябрындагы № 515-VII "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022-жылдын 6-октябрындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча социалдык-укуктук жана тематикалык мүнөздөгү маалыматтарды берүү" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Архивдик фонддон документтердин көчүрмөлөрүн берүү" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Документтерди архивдик мекеменин аймагында убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Документтерди архивдик мекеменин аймагынан сыртта убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Арыз ээсинин демилгеси боюнча документтерди сактоо" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Архивдик фонддун бөлүгү болуп саналган документтерди сактоо" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык жана жеке иштердин номенклатурасын даярдоо" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы № 3-д "Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө" токтому
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Архив иши жана иш кагаздары боюнча сабактарды өтүү" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти "Документтерди мамлекеттик сактоого тапшыруу үчүн даярдоо" (КР Санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2022-жылдын 5-августундагы N 3-д буйругу менен бекитилди)
Кыргыз автомобилдик ташуучуларга чет өлкөлүк уруксаттарды жана көп тараптуу уруксаттарды берүү ТАРТИБИ (КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы N 259 токтомуна)
КР Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин 2022-жылдын 22-мартындагы № 59 (Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин тескемелерине өзгөртүү киргизүү тууралуу) Тескемеси
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-декабрындагы № 327 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 «Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин РЕГЛАМЕНТИ Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтомуна
Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн регламенти (Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин 2021-жылдын 26-октябрындагы № 571 тескемесине)
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-августундагы № 147 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 “Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 1-июлундагы № 52 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Премьер-министринин 2021-жылдын 12-февралындагы № 26-б "Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталынын сапаттуу иштешин камсыздоо жөнүндө" буйругу
6 беттен 1 1 2 3 ... >>