Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
17 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 24-октябрындагы №12-р "Нурбек Айтыевич Касымбековдун, Асель Союзбековна Кодуранованын, Ирина Юрьевна Карамушкинанын, Мурадыл Ганыевич Мадеминовдун, Анвар Артыковдун, Карамат Бабашевна Орозованын, Таалайбек Болотбекович Усубалиевдин кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 8-пунктунун «б» пунктчасынын жана 2-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Ɵкмɵтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 34 "Жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо, өндүрүш процесстеринин коопсуздугу жана калкты социалдык коргоо боюнча нормаларды жана талаптарды "Кумтөр Оперейтинг Компани" ЖАКнын сактоосун текшерүү жана иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 141 "Адам укуктары чөйрөсүндө БУУнун эл аралык келишимдерин аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук баяндамалары жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2010-жылдын 2-декабры № 4-V "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" токтому
КР 2010-жылдын 27-июнундагы "Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Мамлекеттик ветеринария инспекциясы жөнүндө ЖОБО
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 24-январындагы № 55 "Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда 2008-жылдын 29-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган "Айылды суу менен камсыздоонун жана санитариянын" сунушталган экинчи долбоорун даярдоого аванс (Q6250-KG долбоорун даярдоого аванс) төлөө жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 23-январындагы № 914-IV "Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьясы А.С.Кененсариевдин ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 23-январындагы № 915-IV "Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьясы Ж.Ж.Тогонбаевдин ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө" токтому
КР Президентинин 2008-жылдын 24-сентябрындагы ПЖ № 342 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик түзүлүш жана башкаруу системасын андан ары өркүндөтүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 3-апрелиндеги Жарлыгын күчүн жоготту деп табуу тууралуу" Жарлыгы
Решение Конституционного суда КР от 1 июля 2008 года (По ходатайству граждан Абдирасуловой Азизы Папановны и Сопуева Жаныбека Аттокуровича о признании статьи 11 Закона Кыргызской Республики "О статусе столицы Кыргызской Республики" от 16 апреля 1994 года и постановления Бишкекского городского Кенеша депутатов "Об утверждении Правил проведения в городе Бишкек собраний, митингов, шествий, демонстраций, манифестаций и пикетов" от 5 декабря 2007 года неконституционными и противоречащими статье 25 Конституции Кыргызской Республики и запросу судьи Межрайонного суда г.Бишкек Байтиковой Э. о соответствии Конституции Кыргызской Республики статьи 11 Закона "О статусе столицы Кыргызской Республики")
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 13-февралындагы № 46 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылга Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын аткаруунун жүрүшү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылга Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" токто
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 24-октябрындагы № 471 "Иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызматтан кетиши жөнүндө"Жарлыгы
Кыргыз Республикасынын 15-январындагы 2007-жылдын № 2 "Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясы жөнүндө" мыйзамы
Закон КР от 18 февраля 2003 года №40 "О новой редакции Конституции Кыргызской Республики"
Кыргыз Республикасынын Конституциясы
"Положение о Министерстве транспорта и автомобильных дорог Республики Кыргызстан" (Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Кыргызстан от 22 марта 1991 года № 87)
1 беттен 1