Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
68 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-декабрындагы № 662 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерди коргоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 8-августундагы № 114 "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-июнундагы № 3158-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-июнундагы № 3166-VI "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 12-июнундагы № 3101-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 12-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 12-июнундагы № 3104-VI "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 12-июнундагы № 3104-VI "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 4-апрелиндеги № 2984-VI "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Премьер-министринин 2019-жылдын 11-мартындагы № 124 "Дайындоо жөнүндө " буйругу
КР Президентинин 2018-жылдын 22-ноябрындагы ПБ № 282 (Ж.Т. Касымов жөнүндө) буйругу
КР Президентинин 2018-жылдын 22-ноябрындагы ПБ № 283 (С.А. Джумашев жөнүндө) буйругу
КР Президентинин 2018-жылдын 22-ноябрындагы ПБ № 284 (Э.Р. Мурзабеков жөнүндө) буйругу
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-09/33-1-(НПА) ""Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
"Кыргыз Республикасынын Депозиттерди (аманаттарды) коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-09/33-1-(НПА) токтомуна менен бекитилди)
КР 2018-жылдын 6-августундагы N 88 "Террористтик ишти финансылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" МЫЙЗАМЫ
КР Премьер-министринин 2018-жылдын 24-июлундагы № 499 " Алыбаев А.Ш. дайындоо жөнүндө" буйругу
КР Премьер-министринин 2018-жылдын 24-июлундагы № 499 "Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин Директорлор кеңешинин мүчөсү болуп беш жылдык мөөнөткө дайындоо жөнүндө" буйругу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-мартындагы № 118 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-ноябрындагы № 297 "Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине берилүүчү Аманаттарды коргоо системасынын катышуучу банкынын отчетунун формасы жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июлундагы № 441 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерди коргоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтому менен бекитилген)
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 613 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 11-декабрындагы № 687 "Депозиттерди коргоо фондусуна төгүмдөрдү эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Премьер-министринин 2016-жылдын 10-августундагы № 455 (Кызматынан бошотуу жана дайындоо жѳнγндѳ) буйругу
КР 2016-жылдын 25-июлундагы № 138 "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 22-июнундагы № 748-VI "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
3 беттен 1 1 2 3 >>