Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
52 документ табылды
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 27-майындагы № 3753-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 27-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 6-февралындагы № 67 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-августундагы № 457 "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга санаториялык-курорттук дарыланууга жолдомолорду берүү тартиби жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-январындагы № 2-б "Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерди ишке ашырууну камсыз кылуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө"" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-ноябрындагы № 421-б (2014-2019-жылдарга Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын расмий тилде бешинчи мезгилдүү баяндамасы жактыруу жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-октябрындагы № 572 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-июнундагы № 354 "Аралыктан билим берүү технологиясын колдонууну жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-августундагы № 389 "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 16 апреля 2019 года № 168 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам образования лиц с инвалидностью"
Бишкек шаардык кеңешинин 2019-жылдын 3-апрелиндеги № 97 "Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын кошумча тизмегин жана алардын стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 556 "Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөнүн шарттары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-12/43-2-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 14-июнундагы № 2488-VI "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С.Абдыгуловдун отчету тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча 2018-2030-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ПРОГРАММАСЫ
КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрындагы № 506 "Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтому
"Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-октябрындагы № 506 токтому менен бекитилген) Жобо
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-августундагы № 479 "2018-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо программасы жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июнундагы № 375 "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун чакырып алуу жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 8-июнундагы № 100 "Майыптык маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 675 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 29-апрелиндеги № 52 "Жарандардын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
Постановление Правительства КР от 28 марта 2016 года № 152 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О пробации""
Савай айылдык кеңешинин 2016-жылдын 28-мартындагы № 2 "Савай айыл аймагынын жарандардын түшкөн арыздарын кароо жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №890 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 «Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 109 "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын18-декабрындагы № 4620-V "Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча кырдаал жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-августундагы № 452 "“Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
3 беттен 1 1 2 3 >>