Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
32 документ табылды
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Жергиликтүү маанидеги китепканалардын ишин уюштуруу жана камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн шарттарды түзүү жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө"
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгөашырууну уюштуруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө"токтому
КР 2017-жылдын 18-мартындагы № 47 "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынганына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
"Ата-Бейит" улуттук тарыхый-мемориалдык комплексинин УСТАВЫ
КР 2016-жылдын 29-июнундагы № 92 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-майындагы № 266 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 18-майындагы № 527-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 14-апрелиндеги № 462-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2015-жылдын 23-декабрындагы № 129-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ("Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына)" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окуудагы режимге кайтарып берүү тууралуу" токтому
Постановление Правительства КР от 25 ноября 2015 года № 803 "О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 3 июня 2014 года № 303"
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 10-июнундагы № 5186-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө", "Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
"Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген)
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 21-ноябрындагы № 3613-V "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 491 ""Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР 2013-жылдын 4-июлундагы № 111 ""Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-майындагы № 277 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-апрелиндеги № 217 "2012-жылдагы иштердин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине отчету жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-апрелиндеги № 217 " 2012-жылдагы иштердин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине отчету жөнүндө " токтому
2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү боюнча Программа
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 25-апрели № 3050-V "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2013-жылдын 14-мартындагы №2900-V "Маданият жөнүндө "Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 26-ноябры № 797 "Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 3-октябрындагы № 2335-V "2012-2013-жылдарга V чакырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин сессиялык планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 177 "2012-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР 2008-жылдын 17-октябрындагы №231 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
2 беттен 1 1 2 >>