Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
21 документ табылды
Аламүдүн айыл аймагында “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды уюштуруу жана жүзөгө ашыруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 19 ЖОБО (Аламүдүн айылдык кеңешинин 2022-жылдын 17-февралындагы №60-28 токтому менен бекитилген)
Аламүдүн айыл аймагында “Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө № 20 ЖОБО (Аламүдүн айылдык кеңешинин 2022-жылдын 17-февралындагы №60-28 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 7-майындагы № 238 "Жаштар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы № 562 "2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын концепциясын бекитүү жөнүндө" токтому
2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын КОНЦЕПЦИЯСЫ (Кыргыз Республикасы- нын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы N 562 токтомуна)
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгөашырууну уюштуруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө"токтому
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө"токтому
Балыкчы шаардык кеңешинин 2019-жылдын 28-мартындагы № 5 "Балыкчы шаар мэриясынын алдындагы “ОРДО” муниципалдык жаштар борборунун жобосун бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы № 540 "Кыргызстан жаштарынын республикалык конгресси жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Талас шаардык Кеңешинин 2018-жылдын 19-мартындагы №111/19-7 "2017- жылдын жыйынтыгы менен Талас шаарынын жергиликтүү бюджетин аткарууда кирешенин чыгашадан ашкан жана үнөмдөлгөн суммасын бөлүштүрүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 10-августундагы № 471 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2017-2020-жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү” программасын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 280 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 17-мартындагы № 173 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Жаштар иштери боюнча кеңеш жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 281 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен өз ара аракеттенүүлөрү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-ноябрындагы № 632 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 1-апрелиндеги № 4933-V «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Реепубликасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 29-январы № 3796-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө» («Билим берүү жөнүндө», «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-декабрындагы № 838 ""Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун кайра сурап алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы № 640 " 2015-жылга чейин жаштар саясатынын мамлекеттик стратегиясы жөнүндө" токтому
"2015-жылга чейин жаштар саясатынын мамлекеттик СТРАТЕГИЯСЫ" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы № 640 токтому менен бекитилген )
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 27-январындагы №62 "Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери Жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
Закон КР от 26 февраля 2000 года №46 "Об основах государственной молодежной политики"
1 беттен 1