Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
44 документ табылды
КР 2020-жылдын 31-мартындагы № 32 "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 11-мартындагы № 3622-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 2098-VI токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 26-февралындагы № 3578-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 26-февралындагы № 3579-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 29-январындагы № 3506-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 29-январындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 29-январындагы № 3511-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-сентябрындагы № 500 "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин, судьянын кызмат ордун ээлеп турбаган мүчөлөрүнө материалдык сый акы төлөө тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 27-июнундагы № 77 "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 27-июнундагы № 3194-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 2098-VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 30-майындагы № 3086-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 30-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Постановление Жогорку Кенеша КР от 30 мая 2019 года № 3090-VI "О принятии Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики"
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 18-апрелиндеги № 3011-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-мартындагы № 35-б (2013-2018-жылдар мезгилине аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенциянын ченемдерин аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын расмий тилде бешинчи мезгилдүү баяндамасын жактыруу жөнүндө) буйругу
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 13-февралындагы № 2901-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 6-б "2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү докладын жактыруу жөнүндө" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 369-б " 2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү доклады жактыруу жөнүндө" буйругу
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 2098-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 28-июлундагы № 149 "Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 31-майындагы № 1630-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, "Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 2-ноябрындагы № 1025-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамына жаңы мүчөлөрдү бекитүү жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 30-июлундагы № 155 "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 29-июнундагы № 811-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 23-июнундагы № 794-VI "Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 15-июнундагы № 712-VI "Т.И.Бегалиевди Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин мүчөлүгүнө бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 6-апрелиндеги № 421-VI "Э.А.Мадмарованы Кыргыз Республикасынын Судьяларды тандоо боюнча кеңешинин мүчөлүгүнө бекитүү жөнүндө" токтому
2 беттен 1 1 2 >>