Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
4 беттен 1 1 2 3 >>
  
99 документ табылды
КР 2020-жылдын 1-августундагы № 109 "Жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2020-жылдын 1-августундагы № 110 "Жарандык абалдын актылары жөнүндө" Мыйзамы
Кыргы Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2020-жылдын 18-июнундагы №03-р "Жанатбек Нурдинович Гульжигитовдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинин 49-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы № 3774-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-июнундагы № 3782-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине, "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 12-февралындагы № 3543-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 13-февралындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-февралындагы № 73 "Жарандык абалдын актылары жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Үйбүлө кодексине, Балдар жөнүндө кодексине, "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундулары тууралуу" токтому
Кеңеш айылдык кеңешинин 2020-жылдын 31-январындагы № 24-6 "16 жашка толгон тоголок жетим балдарга жер участогун кезексиз берүү тууралуу" токтому
«Туулгандыгын каттоо» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
«Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүн каттоо» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
«Атасы экендигин аныктоону каттоо» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ «Бала (кыз) багып алууну каттоо» (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
«Жарандык абалдын актыларын каттоо тууралуу кайталап күбөлүк берүү, жарандык абалдын актыларынын маалымкатын, билдирүүлөрүн, көчүрмөлөрүн берүү» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
«Жаны төрөлгөн балдарды салтанаттуу каттоону жүргүзүү» МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
"Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүнун тезинен каттоо" МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АДМИНИСТРАТИВДИК РЕГЛАМЕНТИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2020-жылдын “21” январындагы № 1-д буйругу менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-ноябрындагы № 620 "Балдарды асырап алуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-ноябрындагы № 421-б (2014-2019-жылдарга Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын расмий тилде бешинчи мезгилдүү баяндамасы жактыруу жөнүндө) буйругу
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 24-октябрындагы "Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 5-июлундагы № 37 аныктамасына Жанатбек Нурдинович Гульжигитовдун даттануусун кароо жөнүндө"токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-сентябрындагы № 501 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-августундагы № 479 "2018-2028-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо программасы жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-сентябрындагы № 3260-VI "VI чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-2020-жылдарга ишинин сессиялык планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 18-сентябрындагы № 3244-VI "2018-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы № 319-б (Туулгандыгы тууралуу мамлекеттик каттоосу жок балдарды документтештирүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июнундагы № 268 "Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 56 "Пробация институтун киргизүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Балдар жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды жүзөгөашырууну уюштуруу” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө"токтому
4 беттен 1 1 2 3 >>