Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
32 документ табылды
Жылалды айылдык кеңешинин 2019-жылдын 24-августундагы № 8 "2019-жылдын 8-ай ичинде айылдар арасында калктын таза суу менен камсыз болушунун абалы жөнүндө аткарылып жаткан иштери боюнча" токтому
Жылалды айылдык кеңешинин 2018-жылдын 09-октябрындагы № 47 "2018-жылдын 9-ай ичинде айылдар арасында калктын таза суу менен камсыз болушунун абалы жөнүндө аткарылып жаткан иштери боюнча" токтому
КР 2018-жылдын 10-августундагы № 89 "Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексин колдонууга киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Жылалды айылдык кеңешинин 2017-жылдын 21-июлундагы № 16 "2017-жылга карата айылдар арасында калктын таза суу менен камсыз болушунун абалы жөнүндө аткарылып жаткан иштери жөнүндө"токтому
Жылалды айылдык кеңешинин 2017-жылдын 21-июлундагы № 19 "Калктын таза суу менен камсыз болушу боюнча Прогресс айылына суу колонкаларынын ремонтуна акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 19-июлундагы № 127 "Электрондук башкаруу жөнүндө" Мыйзамы
КР 2016-жылдын 18-июлундагы № 121 "Темир жол транспорту жөнүндө" Мыйзамы
КР 2016-жылдын 16-майындагы № 60 "Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2015-жылдын 6-августундагы № 219 "Кыргыз Республикасынын Аба кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2013-жылдын 19-октябрындагы № 195 "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-апрелиндеги № 217 " 2012-жылдагы иштердин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине отчету жөнүндө " токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармалыгынын 2013-жылдын 13-февралындагы № 4/3 ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө"" токтому
КР 2009-жылдын 24-июлундагы № 251 "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 27-апрелиндеги №133 "Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө"мыйзамы
КР 2008-жылдын 31-декабрындагы № 283 "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө" Мыйзамы
КР 2005- жылынын 12 мартынын № 49 "Күрөө жөнүндө" Мыйзамы
КР 2005-жылдын 12-январындагы № 8 "Суу Кодекси"
КР 2003-жылдын 14-августундагы № 198 "Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө" Мыйзамы
КР 1999-жылдын 8-октябрындагы № 107 "Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндө" Мыйзамы
Закон КР от 8 октября 1999 года №108 "О системе научно-технической информации"
КР 1999-жылдын 26-июлундагы № 92 "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы
КР 1999-жылдын 25-марты № 33 "Ичүүчү суу жөнүндө" Мыйзамы
КР 1999-жылдын 3-февралы № 18 "Көмүр жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 23-июлундагы № 96 "Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө" Мыйзамы
КР 1998-жылдын 9-июлундагы № 90 "Темир жол транспорту жөнүндө" Мыйзамы
2 беттен 1 1 2 >>