Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
8 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 644 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-августундагы № 576 "Электр энергиясын пайдалануу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-февралындагы № 58-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" буйругу
КР 2017-жылдын 12-декабрындагы № 207 (12) "Жерди пайдалануу жаатындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 15-сентябрындагы № 901-VI "Жер пайдалануу жаатындагы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Электр энергетикасы жөнүндө", "Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 15-июнундагы № 357 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 28-январындагы № 31 "Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселеси жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу" токтому
Закон КР от 17 ноября 2002 года №152 "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О товариществах собственников жилья (кондоминиумах)"
Закон КР от 28 октября 1997 года № 77 "О товариществах собственников жилья "
Закон КР от 28 октября 1997 года №78 "О введении в действие закона Кыргызской Республики "О товариществах собственников жилья (кондоминиумах)"
1 беттен 1