Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
17 документ табылды
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2015-жылдын 6-августундагы № 219 "Кыргыз Республикасынын Аба кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2015-жылдын 31-июлундагы № 210 "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-сентябрындагы № 529 "Кыргыз Республикасынын Банктык кодексинин долбоору жана "Кыргыз Республикасынын Банктык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
КР 2004-жылдын 1-марты № 16 "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө" Мыйзамы
КР 2004-жылдын 15-февралы № 14 "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө" Мыйзамы
КР 2002-жылдын 29-апрелиндеги № 76 "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" мыйзамы
КР 2001-жылдын 1-февралындагы № 15 "Ишкерледин укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамы
КР 1999-жылдын 21-октябры № 114 "Адвокаттык иш жөнүндө" Мыйзамы
КР 1999-жылдын 16-июлу № 75 "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө" Мыйзамы
1999-жылдын 8 - июлундагы № 66 Кыргыз Республикасынын "Токой кодекси"
КР 1999-жылдын 3-февралы № 18 "Көмүр жөнүндө" Мыйзамы
КР 1998-жылдын 24-декабрындагы № 155 "Жарнак жөнүндө" Мыйзамы
КР 1997-жылдын 10-декабрындагы № 90 "Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө" Мыйзамы
КР 1994-жылдын 15-апрелиндеги № 1483-XII Аба Кодекси
КР 1994-жылдын 14-январы № 1422-XII "Суу жөнүндөгү" Мыйзамы
КР 1992-жылдын 6-марты № 850-XII " Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө" Мыйзамы
1 беттен 1