Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
31 документ табылды
КР 2020-жылдын 23-мартындагы № 29 "Салыктык эмес кирешелерди алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана "Кыргыз ССРнин партиялык жетекчилеринин айрым категорияларына мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын күчүн жоготту деп таануу тууралуу"Мыйзамы
КР Өкмөтунүн 2020-жылдын 17-январы № 9-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам демилгелөө укугун ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө"" буйруку
КР 2019-жылдын 8-июлундагы № 83 "Расмий статистика чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июнундагы № 273 "Кыргыз Республикасында жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 205 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 123 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-сентябрындагы № 421 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин мамлекеттик эсепке алууну, кадастрын жана мониторингин жүргүзүү ТАРТИБИ"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 30-мартындагы № 173 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-августундагы № 440 "Кыргыз Республикасынын белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү конкурсун өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 19-июнунун № 383 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-мартындагы № 143 "Кыргыз Республикасынын аймагында аңчылык кылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12-апрелиндеги № 214 "Жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым түрлөрүн атайын пайдаланууга чектөөлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2017-жылдын 21-февралындагы № 31 "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 18-январындагы № 1251-VI "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 28-декабрындагы № 1213-VI "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 24-ноябрындагы № 1117-VI "Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-октябрындагы № 556 ""Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү конкурсун өткөрүүнүн тартиби жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-августундагы № 440 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-августундагы № 440 "Кыргыз Республикасынын белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү конкурсун өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 "Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 189 "Кыргыз Республикасынын Кызыл китеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-февралындагы № 74 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-октябрындагы № 715 "Кыргыз Республикасында жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин атайын пайдалангандыгы үчүн акы төлөөнүн ставкаларын жана аларды алуу жана пайдалануу тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Порядок взимания и использования платы за специальное пользование объектами животного мира в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 октября 2015 года № 715)
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-октябрындагы № 688 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы № 224 "Юридикалык жана жеке жактардын жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн таксаларын бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-сентябрындагы № 636 "Кыргыз Республикасында чарба аралык жана ички чарбалык аңчылык жайгаштыруу тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июнундагы № 401 "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мергенчилик ырастамасын берүү эрежесин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мергенчилик ырастамасын берүү Эрежеси (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-июнундагы № 401 токтому менен бекитилген)
2 беттен 1 1 2 >>