Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
14 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-ноябрындагы № 765 "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 760 "Жеке маалыматтарды маалымат тутумдарында иштетүү учурунда аткарылышы жеке маалыматтардын корголушун белгиленген деңгээлде камсыз кылуучу, жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылууга жана коргоого талаптарды бекитүү жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 21-январындагы № 8 "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 23 сентября 2015 года № 12-р (по делу о проверке конституционности нормативного положения части 2 статьи 14 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", выраженного словами "и прошедшие биометрическую регистрацию в порядке, установленном законодательством", в связи с обращением граждан Осмоналиевой Айнуры Мусаевны, Осмонбаева Бектура Камильевича, Суталиновой Гульзар Абдыбековны)
КР Жогорку сотунун конституциялык палатасынын "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 2-бөлүгүнүн 2-пунктунун, 3-беренесинин 3-абзацынын, 4-беренесинин 1, 2-пункттарынын, 5-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнүн, 6-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнүн, 7-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жарандар Нурбек Акбарович Токтакуновдун жана "Өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясы" юридикалык жактар уюмунун атынан Токтайым Джумаковна Уметалиеванын кайрылуулары боюнча"чечими
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-июлундагы № 434 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-мартындагы № 165 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометриялык маалыматтарын топтоого тартылган адамдарга компенсациялардын өлчөмүн белгилөө, компенсацияларды төлөө үчүн жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометриялык маалыматтарын чогултуу маселеси боюнча маалыматтык-түшүндүрүүчү кампанияны жүргүзүүгө акча каражаттарын бөлүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-мартындагы № 106-б (КР жарандарынын биометрикалык маалыматтар базасын түзүү жөнүндө) буйругу
Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 11-ноябрындагы № 494-б (Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо тартиби жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-ноябрындагы № 494-б буйругу менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо тартиби жөнүндө нускама"
КР Өкмөтү 2014-жылдын 29-августундагы № З6З-б ("Коопсуз шаар" мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоору жөнүндө) буйругу.
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 27-августундагы № 492 "Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 6- августундагы № 316-б (Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикалык маалыматтар базасын түзүү боюнча товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн каражаттарды бөлүү туралуу) буйругу
Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 14-июлундагы № 98 "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Мыйзамы
1 беттен 1