Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
17 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2019 жылдын“28-” ноябрындагы № 145 буйругуна "Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө"усулдук көрсөтмөлөр
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2019 жылдын“28-” ноябрындагы № 145 буйругуна"Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпул берүү тартиби жөнүндө"усулдук көрсөтмөлөр
"Кыргыз Республикасында айылдык калктуу конуштардын аймактарын пландаштыруу жана куруу боюнча ЭРЕЖЕЛЕР ТОПТОМУ" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын “ 20” сентябры № 7-нпа буйругу менен бекитилген)
КР 2009-жылдын 19-октябрындагы № 281 "Дыйкан (фермер) чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 31-июлундагы №488 ""Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 1-бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жөнүндө", "Чарбалык шериктештиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу", "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу", "Кооперативдер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" жана "Дыйкан (фермер) чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлору жөнүндө" токтому
Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики" (Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 3 декабря 2003 года № 180)
Закон КР от 16 октября 2002 года №142 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики " О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
Постановление ЗС Жогорку Кенеша КР от 20 сентября 2002 года З №855-II "О принятии Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»"
КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 2-июлундагы № 313 "Дыйкан (фермердик) чарбасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики ( Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 1 июня 2001 года № 79)
Инструкция о порядке регистрации плательщиков, уплаты и учета страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию (Утверждена приказом Социального фонда Кыргызской Республики от 20 февраля 2001 года № 40-п)
Закон КР от 4 января 2001 года №1 "О внесении изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"
Положение о порядке государственной регистрации юридических лиц органами Министерства юстиции Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 25 мая 2000 года № 85)
Постановление Правительства КР от 1 февраля 1999 года №63 "О проектах законов Кыргызской Республики, регулирующих введение частной собственности на землю"
Закон РК от 19 апреля 1991 года №434-XII "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О крестьянском хозяйстве"
Постановление Жогорку Кенеша КР от 2 февраля 1991 года №363-XII "О порядке введения в действие Закона Республики Кыргызстан "О крестьянском хозяйстве"
Закон КР от 2 февраля 1991 года №362-XII "О крестьянском хозяйстве"
1 беттен 1