Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
17 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 4-сентябры №10-р" "Ишенбай Дюшенбиевич Кадырбековдун кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү тууралуу иш боюнча"
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 14-апрелиндеги № 464-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Саясий партиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 4990-V “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (“Саясий партиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 4-июнундагы № 32-р ("Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" 2013-жылдын 16-октябрында кабыл алынган № 192 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 5-бөлүгүнүн сегизинчи абзацынын, 2-беренесинин 2-бөлүгүнүн, 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жарандар А.Ш.Осмонова жана А.А.Тагаевдин өтүнүчүнүн негизинде козголгон иш боюнча) чечими
КР Жогорку Кенешинин 2013-жылдын 4-апрелиндеги №2970-V "Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 141 "Адам укуктары чөйрөсүндө БУУнун эл аралык келишимдерин аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук баяндамалары жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 13-июнундагы № 492-IV "2008-жылдын 13-июнуна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 6-мартындагы № 144 "Кыргыз Республикасынын аскердик уюмдарына парламенттик контроль жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасы 2005-жылдын 17-августундагы № 150 "Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө" мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 4-февралындагы № 65 "2005-жылы боло турган шайлоолордун алдында «Кыргызстан - адам укугун олкосу» Улуттук идеясын андан ары ишке ашыруу боюнча чаралар жонундо" токтому
Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики" (Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 3 декабря 2003 года № 180)
КР Президентинин 2002-жылдын 26-сентябрындагы №255 "Кыргыз Республикасынын финансы системасын башкаруу органдарын андан ары реформалоо боюнча чаралар жөнүндө" жарлыгы
Постановление Коллегии Минюста КР от 29 июня 2001 года № 5/1 "О вопросах исполнения постановления Коллегии Министерства юстиции Кыргызской Республики от 5 апреля 2001 года "О вопросах перерегистрации средств массовой информации и политических партий"
Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики ( Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 1 июня 2001 года № 79)
Постановление коллегии Минюста КР от 5 апреля 2001 года № 2/2 "О вопросах перерегистрации средств массовой информации и политических партий"
Положение о порядке государственной регистрации юридических лиц органами Министерства юстиции Кыргызской Республики (Утверждено приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 25 мая 2000 года № 85)
Закон КР от 1 февраля 1991 года №359-XII "Об общественных объединениях"
1 беттен 1