Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
21 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 20-жылдын 17-сентябрындагы № 480 "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 2-майындагы № 3027-VI "Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-сентябрындагы № 2596-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө", "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу жөнүндө" токтому
Ош шаардык кеңешинин 2018-жылдын 18-июлундагы № 131 "Ош шаарынын мэрин шайлоо жөнүндө" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-июнундагы № 2523-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө", "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 30-майындагы № 2436-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө", "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окуудагы режимге кайтарып берүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 9-ноябрындагы № 1978-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө", "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылднн 22-июнундагы № 399 "«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө», «Экологиялык экспертиза жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
КР 2015-жылдын 4-майындагы № 92 "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 4952-V «Экологиялык экспертиза жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 11-мартындагы № 4873-V "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-февралындагы № 60 "Кыргыз Республикасында айлана-чөйрөгө таасир тийгизүүгө баа берүүнү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 12-февралындагы № 4790-V "Экологиялык экспертиза жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-майындагы № 248 "Кыргыз Республикасында мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 7-августундагы № 553 "Кыргыз Республикасынын 2006-2011-жылдарда курчап турган чөйрөсүнүн абалы жөнүндө улуттук докладды жактыруу тууралуу" токтому
"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мыйзам долбоорлорун адистештирилген экспертизаларынын айрым түрлөрүнөн өткөрүү боюнча" Стандарттар
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 29-майындагы № 382 "Озон катмарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР 2004-жылдын 13-августундагы № 115 ""Ысык-Көл" экологиялык-экономикалык тутумун өнүктүрүү жөнүндө " Мыйзамы
Закон КР от 11 июня 2003 года №102 "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об экологической экспертизе"
Положение о лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности (Утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года №260)
Правила охраны атмосферного воздуха (Утверждены приказом Министерства охраны окружающей среды от 27 марта 2000 года № 43)
1 беттен 1