Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
36 документ табылды
КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 "Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 4-мартындагы № 3-р "жаран Нурбек Акбарович Токтакуновдун кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 325-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку сотунун конституциялык палатасынын 2014-жылдын 19-декабрындагы N 60-р "жаран Курманбек Белекович Иманалиевдин жана Юлия Алексеевна Богданованын жаран Куручбек Уялович Айталиевдин кызыкчылыгындагы кайрылуулары боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 339-беренесинин 2-бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку сотунун конституциялык палатасынын 2014-жылдын 3-декабрындагы N 59-р "жаран Рамис Рамазанович Ибраимовдун жана анын өкүлү Самат Орусбатович Заковдун кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 352-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча"
Решение Конституционной палаты Верховного суда КР от 07 октября 2014 года № 51-р ("по делу о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Толоева Болотбека Мырзабековича и его представителя Жунусова Жамангула Мусталипаевича")
КР Жогорку сотунун конституциялык палатасынын 2014-жылдын 10-сентябрындагы N 42-р "жарандар Тимур Эднанович Карабаевдин жана Павел Николаевич Евсеевдин кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 119-беренесинин 1- жана 6-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча"чечими
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 9-июлу N 39-р "жаран Нурбек Акбарович Токтакуновдун кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 184-беренесинин 3-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
К Р Жогорку сотунун Конституциялык палатасыынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги № 26-р "жарандар Исыр Юсупович Лоунун, Эсенали Ибилисович Турганбаевдин, Рахман Хусеевич Багиевдин, Кулсайна Конокчиевна Садыбалдиеванын, Владимир Алексеевич Деркачтын, Дамирбек Токторгонович Султанкуловдун, Шарапат Курманбековна Джумабекованын, Муктарбек Токтобаевич Иманкуловдун, Александр Иванович Возжаевдин кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 230-беренесинин 1-, 2-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндөгү иш боюнча" чечими
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 19-мартындагы № 22-р "жарандар Венера Ташмухамедовна Шаяхметованын жана Марита Давлетовна Шаяхметованын кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 11-пункту жана 384-беренесинин 3-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасы2014-жылдын 21-февралындагы № 15-р "жаран Виталий Николаевич Остриковдун кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 259-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку сотунунун конституциялык палатасынын 2014-жылдын 17-февралындагы № 10-р "жаран Евгений Владимирович Осинцевдин кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 384-беренесинин жана 387-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 18-декабрындагы № 1570-IV "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумдун органдары жана мекемелери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 14-майы № 222 "Жазык-аткаруу инспекциясын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин карамагынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы № 543 "Кыргыз Республикасында контролдонууга тийиш болгон баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-августундагы № 295-б Буйругу
Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 30-июну № 62 " ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ"
Закон КР от 1 апреля 1998 года №30 "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от 12 марта 1998 года №18 "О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от 7 октября 1997 года №73 "О внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от 13 мая 1996 года №18 "О внесении дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Кыргызской Республики об административных правонарушениях"
Закон КР от 22 июня и 27 июля 1995 года №16-I "О внесении изменений в Уголовно-Процессуальный кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от от 27 мая 1994 года N 1546-XI I " О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики"
Закон КР от от 27 мая 1994 года N 1547-XII " О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от 11 января 1994 года №1371-XII "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Кыргызской Республики"
Закон КР от 7 мая 1993 года №1208-XII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой Кодексы Кыргызской Республики"
2 беттен 1 1 2 >>