Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
41 документ табылды
КР 2014-жылдын 26-майындагы № 78 "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-сентябрындагы № 478 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 389 "2013-жылы Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн өз убагында жана уюшкандыкта жыйнап алуу боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР 2013-жылдын 30-июлундагы № 178 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы № 3375-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Адвокаттык иш жөнүндө", "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө", "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине, "Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө", "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Жарнак жөнүндө", "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы № 3376-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Адвокаттык иш жөнүндө", "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө", "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине, "Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө", "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Жарнак жөнүндө", "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-июнундагы № 3377-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Адвокаттык иш жөнүндө", "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө", "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине, "Кыргыз Республикасындагы концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө", "Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Жарнак жөнүндө", "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-майындагы № 193-б (Табигый кырсыктан жапа чеккен калкка кайтарымсыз гуманитардык жардам көрсөтүү тууралуу) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-мартындагы № 100-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-мартындагы № 69-бж буйругу менен брондон чыгарылган аштык буудайдан алынган көлөмдөгү 1-сорт буудай унду Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүп берүү тууралуу) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-январындагы № 18-б (Баткен жана Ош облустарынын айрым калктуу конуштарынын тургундарына гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-декабрындагы № 583-б (Кумшекерди белгиленген тартипте мамлекеттик резервден брондон чыгаруу тууралуу) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-декабрындагы № 809 "Казакстан Республикасынан аштык буудай сатып алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-октябрындапгы № 746 "Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу " токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 19-октябрындагы № 508-б (Аштык буудайды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик резервине коюу жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-июлундагы № 349-б (2008-2009-жылдарда сактоого коюлган азык-түлүк буудай данынын брондон чыгаруу тууралуу) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-июлундагы № 318-б (Азык-түлүк буудай данын мамлекеттик резервдик бронунан чыгаруу) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-мартындагы № 64-б (Мамлекеттик резерден дизель отунун брондон чыгаруубоюнча) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-февралындагы № 45-б (Тактай материалын мамлекеттик резервден брондон чыгаруу тууралуу) тескемеси
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 21-февралындагы № 39-б (Аштык буудайды брондон чыгаруу тууралуу) тескемеси
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 18-ноябрындагы № 175-р (Азык-түлүк буудайын брондон чыгаруу тууралуу) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-мартындагы № 73-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду Россия Федерациясынан гуманитардык жардам катары келген унду өткөрүп берүү боюнча) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-декабрындагы №729 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду жөнүндө" жобо
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 322-б (Мамлекеттик материалдык резервден аштык буудайды брондон чыгаруу боюнча) буйругу
( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 27-ноябрындагы № 651 токтому менен бекитилген) "Айыл чарба продукциясынын, сырьенун жана азык-түлүктүн рыногунда интервенцияларды колдонуу тартиби жөнүндө"жобосу
КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 24-ноябрындагы № 612-б (Мамлекеттик материалдык резервди толуруу үчүн дизель отунунун сатып алуу боюнча) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 10-июлундагы № 349-б (Нарын облусунун Жумгал районундагы Миңкуш поселкасынын калкына гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча) буйругу
2 беттен 1 1 2 >>