Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
70 документ табылды
КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 41 "Инвестициялык фонддордун ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-июнундагы № 2527-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасындагы инвестициялык фонддор жөнүндө", "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 января 2018 года № 55 "Об отзыве проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах""
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 27-сентябры № 1892-VI "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 14-сентябрындагы № 1862-VI "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июнундагы № 392 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июну № 371“Инвестициялык фонддор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 "Банктык эмес финансылык сектор жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому
КР 2012-жылдын 10-октябрындагы № 170 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 4-октябрындагы № 2349-V "Кыргыз Республикасынын айрым Мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Күрөө жөнүндө", "Инвестициялык фонддор жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Ичүүчү суу жөнүндө", "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө", "Энергетика жөнүндө", "Маалыматташтыруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө", "Транспорт жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба Кодексине, "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө", "Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Суу Кодексине, "Темир жол транспорту жөнүндө", "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө", "Илимий-техникалык маалымат тутуму жөнүндө", "Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө", "Лицензиялоо жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 4-октябрындагы № 2350-V "Кыргыз Республикасынын айрым Мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Күрөө жөнүндө", "Инвестициялык фонддор жөнүндө", "Көмүр жөнүндө", "Ичүүчү суу жөнүндө", "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө", "Энергетика жөнүндө", "Маалыматташтыруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө", "Транспорт жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба Кодексине, "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө", "Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Суу Кодексине, "Темир жол транспорту жөнүндө", "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө", "Илимий-техникалык маалымат тутуму жөнүндө", "Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө", "Лицензиялоо жөнүндө", "Суу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 3-октябрындагы № 2335-V "2012-2013-жылдарга V чакырылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин сессиялык планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 27-сентябрындагы №2306-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ɵзгɵртүүлɵрдү жана толуктоолорду киргизүү жɵнүндɵ" ("Күрɵɵ жɵнүндɵ", "Инвестициялык фонддор жɵнүндɵ", "Кɵмүр жɵнүндɵ", "Ичүүчү суу жɵнүндɵ", "Жер казынасы жɵнүндɵ", "Энергиянын кайра жаралуучу булактары жɵнүндɵ", "Энергетика жɵнүндɵ", "Маалыматташтыруу жɵнүндɵ", "Табигый дарылык ресурстар, дарылоо-ден соолукту чындоочу жерлер жана курорттор жɵнүндɵ", "Калкты кургак учуктан сактоо жɵнүндɵ", "Салык консультанттары жɵнүндɵ", "Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жɵнүндɵ", "Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жɵнүндɵ", "Транспорт жɵнүндɵ" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Аба кодексине, "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жɵнүндɵ", "Салыктык эмес тɵлɵмдɵр жɵнүндɵ" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Суу кодексине, "Ветеринария жɵнүндɵ", "Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жɵнүндɵ", "Темир жол транспорту жɵнүндɵ", "Баалуу кагаздар жɵнүндɵ", "Илимий-техникалык маалымат тутуму жɵнүндɵ", "Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жɵнүндɵ", "Лицензиялоо жɵнүндɵ", "Суу жɵнүндɵ" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №109 "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
КР 2011-жылдын 17-октябрындагы № 172 ""Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
КР Жогорку Кенешинин 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 1055-V ""Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 1053-V ""Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 1054-V ""Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 1055-V ""Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-июлундагы №411 "«Инвестициялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-июнундагы №276 "Инвестициялык фонддордун отчёттору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
Үлүштүк инвестициялык фонддордун башкаруучу компаниялары жөнүндө ЖОБО( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 249 токтому менен бекитилген)
Пайлык инвестициялык фонддун, инвестициялык пайлардын эмиссияларынын проспектисин жана пайлык инвестициялык фонддун инвестициялык пайларын алгачкы жайгаштыруунун жыйынтыктары жөнүндөгү отчеттун эрежелерин каттоо тартиби жөнүндө ЖОБО( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 250 токтому менен бекитилген)
Инвестициялык фонддордун активдери жөнүндө ЖОБО( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 252 токтому менен бекитилген)
3 беттен 1 1 2 3 >>