Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
51 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-июлундагы № 341 "Кесиптик бирликтер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-июнундагы № 284 "Кайрымдуулук уюмдары жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-февралындагы № 52 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 "Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-декабрындагы № 840 "Жаратылышты өнүктүрүү фонду" коомдук фондун түзүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-мартындагы № 143 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 "Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Баткен шаардык кеңешинин 2016-жылдын 10-ноябрындагы № 88 "Баткен шаардык муниципалдык чакан каржылык агенттик ачылууга макулдук берүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 25-майындагы № 588-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 23-апрелиндеги № 51 "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 14-апрелиндеги № 465-VI "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 30-мартындагы № 401-VI "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 28 марта 2016 года № 152 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О пробации""
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 3-мартындагы № 323-VI "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 30-июнундагы № 5450-V "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окуунун режимине кайтаруу жөнүндө" токтому
Постановление Жогорку Кенеша КР от 24 июня 2015 года № 5290-V "О принятии в первом чтении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях"
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 4-июнундагы № 5177-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө", "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
2015-жылдын 29-майы Жаран Канат Асанкадырович Джайлоевдын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2015-жылдын 2-апрелиндеги № 16-о аныктамасына даттануусун канааттандыруусуз калтыруу жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 29-майындагы "Жаран Канат Асанкадырович Джайлоевдын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2015-жылдын 2-апрелиндеги № 16-о аныктамасына даттануусун канааттандыруусуз калтыруу жѳнүндѳ"токтому
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2015-жылдын 11-марты № 04-р "Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кээ бир ченемдик жоболорунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жарандар Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун, Раимкул уулу Касымбектин, Жаманкул Жунусовдун жана Акин Усубалиевич Токталиевдин кайрылуулары боюнча
Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 токтому менен бекитилген) жобо
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 4-июлундагы N 36-р "жаран Кубанычбек Асанович Джансеитовдун кызыкчылыгындагы Таалайбек Джапарович Саатовдун кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 84-беренесинин 2-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча"чечими
КР 2014-жылдын 30-майындагы № 82 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 24-апрелиндеги № 4005-V ""Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 24-апрелиндеги № 4006-V ""Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жетекчисинин 2014-жылдын 24-мартындагы № 64 буйругу менен бекитилген "Ыйман" диний маданиятты өнүктүрүү фонду" коомдук фондунун Уставы
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 5-мартындагы № 3867-V "Кыргыз Республикасынын айрым Мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат жөнүндө", "Муниципалдык кызмат жөнүндө", "Билим берүү жөнүндө", "Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 491 ""Маданият жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
3 беттен 1 1 2 3 >>