Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
12 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-январындагы №2019-П-33/4-2-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 30-майы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА) "Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 11- мартындагы № 16\2 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банкынын Башкармасы 2014-жылдын 30-майындагы № 24/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасыны 2013-жылдын 24-апрелиндеги № 13/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" КР Улуттук банкынын Башкармалыгынын токтому 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" КыргызРеспубликасынын Улуттук банк Башкармалыгынын 2012-жылдын 18-январындагы №2/2 Токтому
КР Улуттук банкынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/6 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Улуттук банкынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" токтому
КР Улуттук банк башкармасынын токтому 2009-жылдын 27-майы № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу
1 беттен 1