Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
5 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августунун № 2018-П-14/33-5-(ПС) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 14-мартындагы № 2018-П-14/8-11-(БС) "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банкынын 2013-жылдын 28-августундагы № 32/5 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
"Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" НУСКОО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 30-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген)
КР Улуттуу банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 ""Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
1 беттен 1