Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
4 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги № 2019-П-12/19-3-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА) "Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын2017-жылдын 27-сентябрындагы № 2017-П-10/42-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартында № 20/4 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1