Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
4 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-09/4-5-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 26-апрелиндеги № 17/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобо" (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы № 55/4 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1