Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
7 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50\7 токтому менен бекитилген "Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө ЖОБО"
"Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы N 25/3 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген "Микрокредиттик компаниянын/микрокредитти агенттиктин мезгил-мезгили менен бекитилген регулятивдик отчету жөнүндө" жобо
Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген)
Положение "О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании" (Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 мая 2009 года N 25/3)
Положение о предупредительных мерах и санкциях, применяемых Национальным банком Кыргызской Республики к микрофинансовым организациям" (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 мая 2005 года № 16/3)
Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө салуунун Убактылуу эрежелери (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1