Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
13 документ табылды
КР 2018-жылдын 6-августундагы N 88 "Террористтик ишти финансылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" МЫЙЗАМЫ
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 19-мартындагы № 4918-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, «Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө», «Коммерциялык сыр жөнүндө», «Баалуу металлдар жана асыл таштар жөнүндө», «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Почта байланышы жөнүндө», «Банктык сыр жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө», «Терроризмге карты аракеттенүү жөнүндө», «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө», «Дүйшөмбү шаарында 2007-жылдын 5-октябрында кол коюлган Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндөгү Көзкарандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышуучу мамлекеттердин келишимин ратификациялоо тууралуу», «Лотереялар жөнүндө», «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы №366 "«Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат берилген монополиялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин талаптарына ылайык өтүнүч каттарды жана билдирүүлөрдү мамлекеттик монополияга карты органдын кароо бекитүү тууралуу" токтому
Мамлекеттик монополияга каршы орган тарабынан табигый жана уруксат берилген монополия субъекттеринин инвестициясынын, бизнес-пландарынын долбоорлорун, учурдагы отчетторун, эсеп саясатын жана негизги каражаттарын кайра баалоо материалдарын кароо Эрежеси (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-июнундагы № 351 токтому менен бекитилди)
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 177 "2012-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" токтому
"Медициналык багыттагы буюмдардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-февралындагы №74 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы № 52/12 токтому менен бекитилген)
КР 2009-жылдын 26-июнундагы № 192 "Коммерциялык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 31-июлундагы № 125 "Коммерциялык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2007-жылдын 26-июндагы №1957-III "Коммерциялык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө"токтому
Приказ Госагенства по интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики от 7 марта 2006 года № 70 "О внесении изменений в Порядок аттестации (переаттестации) и регистрации патентных поверенных"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 21-февралындагы № 118 "Маалыматтык коопсуздук жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Закон КР от 26 июня 1998 года №83 "О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О коммерческой тайне"
1 беттен 1