Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
38 беттен 1 1 2 3 ... 10 20 >>
  
942 документ табылды
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 13-февралындагы № 3547-VI "Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине, "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 12-февралындагы № 3543-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 13-февралындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-январындагы № 27 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин бешинчи абзацын расмий чечмелөө тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы № 3457-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы жыйналышынын күн тартиби" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы № 3473-VI "Жарандарды каттап эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына ("Ички жер которуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
Ош шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-декабрындагы №212 "Ош шаарындагы муниципалдык жерлерди (жер тилкелерин) пайдалангандыгы үчүн ижара акыларын аныктоо боюнча эсептөөлөрдү жана экономикалык пландаштыруу зоналарынын картасын бекитүү жөнүндө" токтому
Ош шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-декабрындагы №213 "Ош шаарынын мүлкүнө сырткы жарнак жана маалымат обьектилерин орнотуу жана пайдалануу келишимдин төлөмдөрүнүн өлчөмүн аныктоо ирети жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы "Аукциондук борбор" мамлекеттик мекемеси жө- нүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 16-декабрында- гы N 681 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-декабрындагы № 678 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине жана "Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кайра сурап алуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы №13-р "Улукбек Бактыбекович Турдубековдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 токтому менен бекитилген Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө жобонун 21-пунктунун 9-пунктчасынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча " чечими
Кара-Суу айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-октябрындагы № 5/2 "Кара-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасынын 20.07.2017-жылдагы №2 сандуу токтому менен бекитилген Уставына жана аталышына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Өнөр жай менчик объектисине, селекциялык жетишкендикке коргоо докумен- тин өткөрүп берүү жөнүндө келишимди, аларды пайдаланууга укук берүү жө- нүндө лицензиялык келишимди, өнөр жай менчик объектисине өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимди жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-октябрындагы N 519 токтомуна)
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2019-жылдын 27-сентябрындагы "Байышбек Абдырахманович Нааматовдун, анын ишеним каты боюнча ѳкүлү Мукар Шалтакович Чолпонбаевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 4-июлундагы № 30 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 26-сентябрындагы № 3260-VI "VI чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-2020-жылдарга ишинин сессиялык планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-сентябрындагы № 352-б (Фермерлер - сүт өндүрүүчү зайымчы топтордун мүчөлөрү менен зайым келишимдерин түзүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-сентябрындагы № 491 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин "Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча түндүк борбору" мамлекеттик мекемесин кайра уюштуруу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 18-сентябрындагы № 3244-VI "2018-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы тууралуу" токтому
Дѳбѳлү айылдык кеңешинин 2019-жылдын 6-сентябрындагы № 34/1 "Дөбөлү айыл аймагына карашттуу жер аяннтарынан, кен иштеткен башка «ишканалардан, айыл аймагынын тургундарынан келип тушкөн акча каражаттарын жана социалдык пакетин натыйжалуу пайдалануу максатында Дөбөлү айыл өкмөтүнүн алдында «Дөбөлү айыл аймагынын өнүктүрүү фонду» түзүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 4-сентябрындагы № 3220-VI "2019-жылдын сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө" токтому
Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү ТАР- ТИБИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы N 434 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-августундагы № 407 "Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 377 "Товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамле- кеттик агенттиктин алдындагы "Кыргызмамжердолбоорлоо" жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын УСТАВЫ (Кыр- гыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы N 382 токтому менен бекитилген)
КР 2019-жылдын 22-июлундагы № 95 "Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-июлундагы № 340 "Кыргыз Республикасынын санариптештирүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик ишканаларын уюштуруу жана башкаруу маселелери жөнүндө" токтому
38 беттен 1 1 2 3 ... 10 20 >>