Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
37 беттен 1 1 2 3 ... 10 20 >>
  
924 документ табылды
Решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 30 октября 2019 года №13-р "по делу о проверке конституционности подпункта 9 пункта 21 Положения о минимальных требованиях к порядку предоставления финансовых услуг и рассмотрения обращений потребителей, утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 24 июня 2015 года № 35/10 в связи с обращением Турдубекова Улукбека Бактыбековича"
Өнөр жай менчик объектисине, селекциялык жетишкендикке коргоо докумен- тин өткөрүп берүү жөнүндө келишимди, аларды пайдаланууга укук берүү жө- нүндө лицензиялык келишимди, өнөр жай менчик объектисине өзгөчө укуктун күрөөсү жөнүндө келишимди жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-октябрындагы N 519 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-сентябрындагы № 352-б (Фермерлер - сүт өндүрүүчү зайымчы топтордун мүчөлөрү менен зайым келишимдерин түзүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-сентябрындагы № 491 "Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин "Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча түндүк борбору" мамлекеттик мекемесин кайра уюштуруу жөнүндө" токтому
Нотариалдык документтердин бирдиктүү электрондук базасын жүргүзүү ТАР- ТИБИ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-августундагы N 434 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-августундагы № 407 "Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 377 "Товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамле- кеттик агенттиктин алдындагы "Кыргызмамжердолбоорлоо" жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо институту" мамлекеттик ишканасынын УСТАВЫ (Кыр- гыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы N 382 токтому менен бекитилген)
КР 2019-жылдын 22-июлундагы № 95 "Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө" Мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-июлундагы № 340 "Кыргыз Республикасынын санариптештирүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик ишканаларын уюштуруу жана башкаруу маселелери жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-июлундагы № 341 "Кесиптик бирликтер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Нарын шаардык кеңешинин 2019-жылдын 2-июлундагы № 3 “Муниципалдык менчикти ажыратуунун шарттары жана тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-июнундагы № 305 "Улуттук башкаруучу компания" ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-июнундагы № 284 "Кайрымдуулук уюмдары жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-июнундагы № 280 "Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектөөнүн кесепетинен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн (аэрозолдун) таасиринен коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 4-июнундагы № 277 "Жайыттарды пайдалануу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын Токой кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июнундагы № 267 "Кыргыз Республикасында өзгөчө экономикалык зоналар жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын жерди пайдалануу жана токой чарбасы чөйрөсүндөгү мыйзамдарына, "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө", "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 21-майындагы № 226 "Жарандарды каттоолук эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына ("Ички жер которуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
Ленин айылдык кеңешинин 2019-жылдын 17-майындагы № 2 "Ленин айыл аймагында аксакалдар сотунун ишинин регламенти жөнүндө" токтому
Чалма айылдык кеңешинин 2019-жылдын 15-майындагы № 25/4 "Чалма айыл өкмөтүнүн аймагында аксакалдар сотторунун ишинин типтүү регламентин бекитүү жана аксакалдар сотунун курамын түзүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын маалыматтык коопсуздугунун 2019-2023-жылдарга карата КОНЦЕПЦИЯСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-май- ындагы N 209 токтомуна)
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-апрелиндеги № 194 "Жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 193 "Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 153, 159-1, 213, 315, 330 жана 344-беренелерин ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 12-апрелиндеги № 45 "Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө" мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы № 146 "Аракетке жөндөмсүз жактардын укуктарын жөнгө салуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 1, 2-бөлүгү, "Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
37 беттен 1 1 2 3 ... 10 20 >>