Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
13 документ табылды
КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ № 308 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө" Жарлыгы
"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүүнүн 2013-2020-жылдарга карата" Программасы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 383 токтому менен бекитилген)
КР Президентинин 2013-жылдын 26-июнундагы ПЖ № 145 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө" Жарлыгы
КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы
Кыргыз Республикасынын Президентинин "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 жарлыгы
КР Президентинин 2012-=жылдын 17-февралындагы №44 "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруунун кээ бир маселелери жөнүндө" жарлыгы
КР Президентинин 2011-жылдын 18-октябрындагы № 257 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" жарлыгы
КР Өкмөтүнүн токтому 2008-жылдын 4-июлундагы № 364 "Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин мамлекеттик башкарууну децентралдаштыруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн" Улуттук стратегиясын ишке ашыруунун алкагында 2008-2010-жылдарга карата Иш-чаралардын планы жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 18-сентябры № 409 Жарлыгы
Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө ЖОБО
Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Кыргыз Республикасынын администрациялык кызматты ээлеген муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди берүү тартиби жөнүндө ЖОБО
Кыргыз Республикасынын Саясий жана администрациялык муниципалдык кызмат орундарынын РЕЕСТРИ (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы № 327 жарлыгы менен бекитилген)
1 беттен 1