Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
12 документ табылды
КР Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ № 308 "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө" Жарлыгы
КР Президентинин 2015-жылдын 10-сентябрындагы ПЖ № 181 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы "Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Жарлыгы
КР Президентинин 2013-жылдын 24-июну ПЖ N 144 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы "Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматты уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" жарлыгы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 286 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" убактылуу жобо
КР Президентинин 2013-жылдын 24-январындагы ПЖ №17 "Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" жарлыгы
КР Премьер-министринин 2012-жылдын 22-августундагы № 614 (Класстык чин ыйгаруу тууралуу) буйругу
КР Президентинин 2010-жылдын 25-октябрындагы № 257 "2005-жылдын 24-октябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын уюштуруунун кээ бир маселелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу" жарлыгы
"Мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери менен макулдашуу боюнча кызмат ордуна дайындоонун жана бошотуунун тартиби жөнүндө" Жобо (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 23-декабрындагы № 458 Жарлыгы менен бекитилген)
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы № 485 Жарлыгы менен бекитилген) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы № 485 Жарлыгы менен бекитилген) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын аттестациялоонун тартиби жөнүндө Убактылуу жобо
(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 24-октябрындагы № 485 Жарлыгы менен бекитилген) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларын квалификациялык сынактан өткөрүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО
Указ Президента КР от 25 июля 2000 года УП №191 " Об основных вопросах обеспечения и организации государственной службы Кыргызской Республики"
1 беттен 1