Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
11 беттен 1 1 2 3 ... 10 >>
  
257 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июлундагы № 441 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерди коргоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 токтомуна) жобо
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы № 6/3 "Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому
КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
Баткен шаардык кеңешинин 2016-жылдын 10-ноябрындагы № 88 "Баткен шаардык муниципалдык чакан каржылык агенттик ачылууга макулдук берүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 20-январындагы № 201-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына(Граждандык кодекске, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө", "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР 2015-жылдын 28-июлундагы № 199 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча САЯСАТ (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 токтому менен бекитилген)
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
"Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 токтому менен бекитилген)
Банк-резидент эместин өз филиалына капитал бөлүү тартиби жөнүндө” (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 10-июнундагы № 31/1 токтомуна бекитилген) жобо
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-июлундагы № 471 "Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жөнүндө жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы № 27/8 токтому менен бекитилген) ЖОБО
"Кыргыз Республикасында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан сунуштоо боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 токтому менен бекитилген)
"Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-ноябрындагы № 42/3 токтому менен бекитилген)
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 19-мартындагы № 4918-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, «Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө», «Коммерциялык сыр жөнүндө», «Баалуу металлдар жана асыл таштар жөнүндө», «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Почта байланышы жөнүндө», «Банктык сыр жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө», «Терроризмге карты аракеттенүү жөнүндө», «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө», «Дүйшөмбү шаарында 2007-жылдын 5-октябрында кол коюлган Кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндөгү Көзкарандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышуучу мамлекеттердин келишимин ратификациялоо тууралуу», «Лотереялар жөнүндө», «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун четке кагуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 25-февралындагы № 4838-V "Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирлери менен кайтарылып берилген "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, "Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө", "Мамлекеттик кызмат жөнүндө", "Муниципалдык кызмат жөнүндө", "Күрөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган варианттарын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 24-декабрындагы № 4625-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 10-декабрындагы № 4560-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамыныи долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген) Жобо
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокаржылоо уюмдарынын активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо (Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 токтомуна) Жобо
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 11-сентябрындагы № 4301-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" ("Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
11 беттен 1 1 2 3 ... 10 >>