Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
29 документ табылды
КР 2017-жылдын 24-январындагы № 10 "Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку сотунун конституциялык палатасынын 2014-жылдын 29-декабрындагы № 63-р "Жаран Адилет Талантбекович Азимовдун кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 321-беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча" чечими
КР Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 18-декабрындагы № 1570-IV "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумдун органдары жана мекемелери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 14-майы № 222 "Жазык-аткаруу инспекциясын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин карамагынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 9-ноябрындагы № 543 "Кыргыз Республикасында контролдонууга тийиш болгон баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-августундагы № 295-б Буйругу
Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 25-июнундагы №91 "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө", "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө", "Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралу"
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 12-февралындагы № 47 "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине, "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана "Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн макулдугу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 1-октябрындагы № 68 "Кылмыш Жаза" Кодекси
Закон КР от 17 июня 1996 года №21 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
Закон КР от 13 мая 1996 года №18 "О внесении дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Кыргызской Республики об административных правонарушениях"
Закон КР от 21 ноября 1995 года №32-I "О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от от 27 мая 1994 года N 1546-XI I " О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики"
Закон КР от 12 января 1994 года №1393-XII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
Закон КР от 14 декабря 1993 года № 1300-XII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Республики об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Кыргызской Республики"
Закон КР от 7 мая 1993 года №1208-XII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой Кодексы Кыргызской Республики"
Закон КР от 3 марта 1993 года №789-XII "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики и в Кодекс Кыргызской Республики об административных правонарушениях"
Закон КР от 18 декабря 1992 года № 1096-ХII "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой кодексы Республики Кыргызстан"
Закон КР от 18 декабря 1992 года N 1101-XII "О внесении в действующее законодательство Республики Кыргызстан изменений и дополнений, направленных на усиление борьбы с экономическими преступлениями"
Закон РК от 2 июля 1992 года N 935-XII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Республики об административных правонарушениях Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики"
Закон КР от 6 марта 1992 года №807-XII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Исправительно-трудовой кодексы Кыргызской Республики"
Закон КР от 3 марта 1992 года № 789-XII "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Кыргызстан и в Кодекс Республики Кыргызстан об административных правонарушениях"
Закон РК от 28 июня 1991 года N 522-XII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Кыргызстан"
Закон РК от 28 июня 1991 года № 535-XII "О внесении дополнения в Уголовный кодекс Республики Кыргызстан"
Закон РК от 17 апреля 1991 года №418-XII "Об охране и рациональном использовании мумие и мумиесодержащего минерального сырья и внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Кыргызстан об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Кыргызстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Кыргызстан"
2 беттен 1 1 2 >>