Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
6 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 "Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 28-мартындагы №105 "Кыргыз Республикасынын жаранынын 2008-жылдын үлгүсүндөгү кызматтык паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 8-июнундагы № 218 "2007-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын дипломаттык паспортунун жобосун, сүрөттөмөсүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө" Токтому
Кыргыз Республикасынын Јкмјтінін 20067-жылдын 10-ноябрындагы №787 Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспортунун жобосун, сүрөттјлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 18-сентябрындагы №665 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Распоряжение Правительства КР от 22 марта 2006 года №126-р (Создать межведомственную комиссию по утверждению эскизов и схематических изображений общегражданского, служебного, дипломатического паспортов и паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года)
1 беттен 1