Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
20 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-июнундагы № 300 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 "Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-июнундагы № 279 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кесиптик жогорку жана орто билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы № 157 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кесиптик жогорку билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 7-декабрындагы № 841 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 27 октября 2015 года № 750 "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 3 июня 2014 года № 303"
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-октябрындагы № 615 "“Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 16-июнундагы № 328 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
"Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы № 514 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 27-мартындагы № 2913-V "Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана ал боюнча жогорку окуу жайларына конкурстук кабыл алуунун жыйынтыктары: көйгөйлөр жана келечеги жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 19-июнундагы № 429 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы №69 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 "Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-июнундагы №336 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 "Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүүнү жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
Правила отбора и приема кандидатов на учебу в Академию МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Алиева Э.А. (утверждены приказом МВД КР от 21 апреля 2009 года № 315)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 27-августундагы №377 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" токтому
Приказ Минобразования, науки и молодежной политики КР от 8 июня 2006 года № 362/1 "О внесении изменений и дополнений в Порядок приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики"
Правила приема в Бишкекское высшее военное училище имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Усенбекова К.У. (утверждены приказом Минобороны КР от 6 июня 2006 года № 196)
Мамлекеттик билим берүү гранттарына талапкер абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттерди окутуу үчүн мамлекеттик билим берүүчү гранттар жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген)
Порядок приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики (утверждено приказом Министерства образования КР от 25 апреля 2005 года №213/1
1 беттен 1