Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
17 документ табылды
КР Президентинин 2020-жылдын 25-сентябрындагы № 180 "2021-2024-жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия жөнүндө" Жарлыгы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-январындагы № 2-б "Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерди ишке ашырууну камсыз кылуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 "2019-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" токтому
Суу-Башы айылдык кеӊешинин 2016-жылдын 5-августундагы № 35 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-декабрындагы “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жѳнүндѳ” № 26 Жарлыгын турмушка ашырууда айыл ѳкмѳтүнүн башчысынын жана айыл ѳкмѳтүнүнүн аймагында жүргүзүп жаткан иштери жѳнүндѳ" токтому
КР Премьер-министринин 2015-жылдын 8-июнундагы № 219 (2015-жылдын экинчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйындарында каралууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмегин бекитүү тууралуу) буйругу
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 16-апрелиндеги № 4995-V "2014-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун отчёту жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 170 "2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-сентябрындагы № 535 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-сентябрындагы № 541 "Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
КР Президентинин жарлыгы 2013-жылдын 12-ноябры ПЖ № 215 "Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы ПЖ № 215 Жарлыгы мененбекитилген "Антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясын ишке ашырууну контролдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин жумушчу тобу жөнүндө ЖОБО"
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-мартындагы № 103-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтому менен бекитилген 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасын жана иш-чараларынын планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин жалпыланган отчёту көңүлгө алынуусубоюнча) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 "2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын бекитүү жөнүндө" токтому
"2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча" ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-майындагы № 327 "2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Президентинин 2012-жылдын 14-майындагы ПЖ №102 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы "Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралу"
Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун МАМЛЕКЕТТИК СТРАТЕГИЯСЫ (К Р Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы № 26 Жарлыгы менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 11-мартындагы №155 "Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн Улуттук стратегиясы жөнүндө"жарлыгы
1 беттен 1