Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
4 беттен 1 1 2 3 >>
  
79 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-январындагы № 2-б "Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерди ишке ашырууну камсыз кылуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө"" буйругу
Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча 2018-2030-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ПРОГРАММАСЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-11/51-4-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын 2018-2021-жылдарга микрокаржылоо секторунун өнүгүүсүнүн негизги багыттары жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 600 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдар мезгилине "Спорттук Кыргызстан" ПРОГРАММАСЫ"
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-августундагы № 490 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программасын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-августундагы № 459 "2017-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө" токтому
Марказ айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 2017-жылдын 28-июлундагы № 40 "2018-2020-жылдарга Марказ айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому
"2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн" МАМЛЕКЕТТИК ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-июлундагы № 424 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин 2017-жылдын 1-июнундагы № 1-н "Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү окуу жайларынын окуучуларын дене бой жактан даярдоо боюнча типтүү ченемдик талаптар жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" буйругу
"Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү" КОНЦЕПЦИЯСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 237 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы № 191 "Кыргыз Республикасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2017-2021-жылдарга карата программасы жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2017-2021-жылдарга карата" ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы № 191 токтому менен бекитилген)
Приказ Фонд управлению государственным имуществом при Правительстве КР от 24 февраля 2017 года № 1 "Об утверждении пакета документов, регламентирующего процесс инвентаризации и учёта государственного имущества в Кыргызской Республике"
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 79 "Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-январындагы № 15-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин планы (мындан ары - 2017-жылга план) бекитүү) жөнүндө
КР ӨКМӨТҮНҮН 2016-жылдын 14-декабрындагы № 543-б "2011-2015-жылдар мезгилинде Расалык басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө эл аралык конвенцияны аткаруу тууралуу расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын сегизинчи, тогузунчу жана онунчу бириктирилген мезгилдүү баяндамалары жактыруу жөнүндө"
КР Президентинин 2016-жылдын 18-июлундагы ПЖ № 161 "Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгы
2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнундагы № 319 токтому менен бекитилген)
Постановление Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 192 "О Программе Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года"
Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года (Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 192 )
"Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу тутумдарын өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки"СТРАТЕГИЯСЫ
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14 мартындагы № 122 "2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын кѳтѳрүү Концепциясын бекитүү жѳнүндѳ" токтому
КАЙЫҢДЫ АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИНИН 2016-жылдын 03-февралындагы № 26-22 /78 «2013-жылдан 2017-жылга чейинки мөөнөткө Жергиликтүү аймактын социалдык ифраструктурасын өнүктүрүүнүн стратегиясы жана инвестициялык планын бекитүү жөнүндө» токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-февралындагы № 44 "Товарларды чыгарууга байланышкан иш-аракеттерди жасагандыгы үчүн жыйымдарды төлөөдөн бошотуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңеш жөнүндө ЖОБО (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 27-январындагы № 21 Жарлыгы менен бекитилген)
4 беттен 1 1 2 3 >>