Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
69 документ табылды
Кеңеш айылдык кеңешинин 2018-жылдын 13-апрелиндеги №11-2 "Кеңеш атындагы айыл өкмөтүнүн кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясынын долбоорун бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча 2018-2030-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ПРОГРАММАСЫ
Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-11/51-4-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын 2018-2021-жылдарга микрокаржылоо секторунун өнүгүүсүнүн негизги багыттары жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 600 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2022-жылдар мезгилине "Спорттук Кыргызстан" ПРОГРАММАСЫ"
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-августундагы № 490 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программасын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-августундагы № 459 "2017-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө" токтому
"2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн" МАМЛЕКЕТТИК ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-июлундагы № 424 токтому менен бекитилген)
"2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын" НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 5-июлундагы № 423 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин 2017-жылдын 1-июнундагы № 1-н "Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү окуу жайларынын окуучуларын дене бой жактан даярдоо боюнча типтүү ченемдик талаптар жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" буйругу
"Кыргыз Республикасында 2017-2021-жылдарга айыл чарба кооперативдик системасын өнүктүрүү" КОНЦЕПЦИЯСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 237 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы № 191 "Кыргыз Республикасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2017-2021-жылдарга карата программасы жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2017-2021-жылдарга карата" ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы № 191 токтому менен бекитилген)
Приказ Фонд управлению государственным имуществом при Правительстве КР от 24 февраля 2017 года № 1 "Об утверждении пакета документов, регламентирующего процесс инвентаризации и учёта государственного имущества в Кыргызской Республике"
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 79 "Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки мезгилде илимин-инновациялык өнүктүрүү" КОНЦЕПЦИЯСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 79 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-январындагы № 15-б (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин планы (мындан ары - 2017-жылга план) бекитүү) жөнүндө
КР Президентинин 2016-жылдын 26-октябрындагы ПЖ № 229 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде парламенттик көпчүлүктүн фракцияларынын коалициясын түзүү жөнүндө" Жарлыгы
КР Президентинин 2016-жылдын 18-июлундагы ПЖ № 161 "Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгы
2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу ПРОГРАММАСЫ (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июнундагы № 319 токтому менен бекитилген)
Постановление Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 192 "О Программе Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года"
Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 года (Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 192 )
КР Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын 5-апрелиндеги №_3 "Кыймылсыз мүлк объекттерин куруу жана башка өзгөртүү үчүн долбоордук документтерге мамлекеттик эмес экспертиза жүргүзүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" буйругу
Приказ Государственое агенство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР от 5 апреля 2016 года № 3-нпа "Об утверждении Положения о проведении негосударственной экспертизы проектной документации для строительства и иных изменений объектов недвижимости"
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-мартындагы № 121-б (2015-жылдын январь-декабрында Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14 мартындагы № 122 "2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын кѳтѳрүү Концепциясын бекитүү жѳнүндѳ" токтому
3 беттен 1 1 2 3 >>