Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
45 документ табылды
КР 2015-жылдын 12-майындагы № 93 "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум откоруу боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 25-мартындагы № 15 "Шайлоо технологиялар борбору жөнүндө" токтому
КР 2009-жылдын 20-февралындагы № 57 "Юридикалык жактарды,филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 1-декабрындагы № 253 "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 16-октябрындагы № 683-IV "2008-жылдын 16-октябрына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 16-октябрындагы № 687-IV ""Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Окмотунун токтому 2008-жылдын 19-июну № 318 "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө".
"Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" КР Мыйзамы, 2 июнь 2008ж. № 109
КР Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 29-майындагы № 428-IV ""Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 16-майынын № 227 "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токому
"Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү терезе" принциби боюнча мамлекеттик (эсептик) каттоодо мамлекеттик органдар ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23 апрелиндеги №182 токтому менен бекитилген жобо
Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 22-мартындагы №35 " Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөніндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоо киргизіі тууралу" Мыйзамы.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 10-ноябрындагы №779 "«Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндо» Кыргыз Рсспубликасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
"Кыргыз Республикасында 2010-жылга чейин мамлекеттик башкарууну децентралдаштыруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү" Улуттук стратегиясын ишке ашыруунун чектеринде 2006-2007-жылдарга иш-чаралардын Планы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-майындагы № 365 токтому менен бекитилген)
Приказ Министерства юстиции КР от 20 июля 2005 года №77 " О внесении дополнений в Положение "О порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики", утвержденного приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 3 декабря 2003 года № 180"
Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 12-июлундагы 3 104 "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоолор киргизүү тууралу" Мыйзам
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005- жылдын 15- мартынын № 128 "Экономикалык концентрациянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө" Токтому
Экономикалык концентрациянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө боюнча эрежелер (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 15-мартындагы № 128 токтому менен бекитилген)
Постановление Правительства КР от 23 июля 2004 года № 553 " О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц"
Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 11-июлундагы №73 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Концепция сотрудничества между общественными объединениями, общественными фондами (неправительственными организациями) и органами государственной власти (Утверждена постановлением Правительства КР от 25 марта 2004 года №200)
Постановление Госкомиссии КР по ценным бумагам от 19 марта 2004 года N 24 "Об утверждении Порядка согласования ликвидации и реорганизации профессиональных участников рынка ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг и уведомления при создании эмитента ценных бумаг"
Порядок согласования ликвидации и реорганизации профессиональных участников рынка ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг и уведомления при создании эмитента ценных бумаг (утвержден постановлением Госкомиссии КР по ценным бумагам от 19 марта 2004 года N 24)
КР Өкмөтүнүн 2004-жылдын 25-февралы N 103 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүкчөлөрү тарабынан берилүүчү Уруксат берүүчү документтердин реестрин бекитүү жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 26 декабря 2003 года N 826 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О политических партиях"
2 беттен 1 1 2 >>