Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
3 беттен 1 1 2 3 >>
  
72 документ табылды
КР 2019-жылдын 29-мартындагы № 41 "Инвестициялык фонддордун ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамы
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-июнундагы № 2527-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Кыргыз Республикасындагы инвестициялык фонддор жөнүндө", "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН "2017-жылдын 7-декабрындагы № 2078-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик менчигин башкаруунун натыйжалуулугу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо
КР 2016-жылдын 20-майындагы № 68 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө", "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 21-апрелиндеги № 476-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө", "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку кеңешинин 2016-жылдын 10-мартындагы № 364-VI "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө", "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
2018-жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүүнүн концепциясы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 26-январындагы № 33 токтому менен бекитилген) концепциясы
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 18-ноябрындагы № 783 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө”, “Акционердик коомдор жөнүндө”, “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
КР 2015-жылдын 20-июлундагы № 180 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-июнундагы № 5223-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 28-майындагы № 5149-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР 2015-жылдын 22-майындагы № 115 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (ишкердик субъекттерин каттоо жана жоюу жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү жөнүндө)" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 23-апрелиндеги № 5015-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолордукиргизүү жөнүндө» (ишкердик субъектилерин каттоо жана жоюу жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү жөнүндө) (Кыргыз Республикасынын Салык Кодексине, Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексине, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө», «Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө», «Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө», «Бухгалтердик эсеп жөнүндө», «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 4956-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» (ишкердик субъектилерин каттоо жана жоюу жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүү жөнүндө) (Кыргыз Республикасынын Салык Кодексине, Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексине, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө», «Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө», «Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө», «Бухгалтердик эсен жөнүндө», «Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчн окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 12-мартындагы № 4895-V «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүу жөнүндө» (Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу тууралуу" токтому
КР Жогорку Кенешинин 2015-жылдын 4-мартындагы № 4858-V "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө", "Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө", "Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө", "Бухгалтердик эсеп жөнүндө", "Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө", "Мамлекеттик статистика жөнүндө", "Акционердик коомдор жөнүндө", "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР 2014-жылдын 7-июлундагы № 113 "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 12-июнундагы № 4154-V ""Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 30-апрелиндеги № 4017-V ""Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 13-мартындагы № 3915-V "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-январындагы № 21 "2014-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-ноябрындагы № 624 "Чарбалык шериктештиктер жана коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-октябрындагы № 579 ""Сөөктү көмүү жана сөөктү коюу иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
Кадрлар резерви үчүн квалификациялык талаптар жөнүндө ЖОБО (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-июлундагы № 513 токтому менен бекитилген)
3 беттен 1 1 2 3 >>