Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
15 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-мартындагы № 101 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн CITES •конвенциясы колдонулбоочу объекттерин Кыргыз Республикасынын чегинен сыртка алып чыгууга, CITES конвенциясы колдонулчу жаныбарлар жана өсүмдүктөр түрлөрүн, алардын бөлүктөрүн же дериваттарын Кыргыз Республикасына алып келүүгө, андан алып чыгууга уруксат берүү боюнча регламентин бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 3-июнундагы УӨ № 65 "Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 10-апрелиндеги № 8 "Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн регламентин бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР 2007-жылдын 4-майындагы № 67 "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Президентинини н 2008-жылдын 22 феврал ы № 71 Указы "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органдарында жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарында жарандардын кайрылуусу менен иштөөнун абалын жакшыртуу жөнүндө".
Постановление Правительства КР от 7 февраля 2007 года №40 "О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики"
Инструкция о порядке регистрации плательщиков, уплаты и учета страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию" (утверждена постановлением Соцфонда КР от 17 марта 2006 года № 35)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 21-февралындагы № 118 "Маалыматтык коопсуздук жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 4-январындагы № 1 токтому менен бекитилген)
Решение Коллегии Администрации Президента КР от 1 ноября 2005 года № 2 "Об обращениях граждан, поступивших в Администрацию Президента Кыргызской Республики с апреля по сентябрь 2005 года и о состоянии работы с заявлениеми и жалобами граждан в облгоррайадминистрациях Нарынской области "
Постановление Госагенства по энергетике при Правительстве КР от 30 июня 2005 года № 112-п " Об утверждении Положения о порядке разрешения споров, жалоб и заявлений в энергетическом секторе Кыргызской Республики"
Положение о порядке разрешения споров между субъектами энергетической деятельности ( Утверждено постановлением Исполнительного совета Государственного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики от 30 июня 2005 года № 112-п)
КР 2004-жылдын 27-майындагы № 392 "Администрациялык жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 31-июлундагы №136 "Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө" Мыйзамы
Инструкция о порядке регистрации плательщиков, уплаты и учета страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию(Утверждено приказом Социального фонда Кыргызской Республики от 29 января 2002 года № 18-п)
Инструкция о порядке регистрации плательщиков, уплаты и учета страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию (Утверждена приказом Социального фонда Кыргызской Республики от 20 февраля 2001 года № 40-п)
1 беттен 1