Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
7 беттен 1 1 2 3 ... >>
  
161 документ табылды
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматы жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-февралындагы № 75 токтомуна)
КР 2019-жылдын 25-июлундагы № 102 "Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө" Мыйзамы
КР 2019-жылдын 8-июлундагы № 83 "Расмий статистика чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзамы
КР 2019-жылдын 3-июнундагы № 69 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамы
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-майындагы № 177-б (Ысык-Көл жана Соң-Көлдө балык өнөр жайын жандандыруу жөнүндө) буйругу
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 2-майындагы № 3026-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 2-майындагы жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 2-майындагы № 3033-VI "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР 2019-жылдын 24-апрелиндеги № 55 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамы
Аламүдүн айылдык кеңешинин 2019-жылдын 18-апрели №116 "Аламүдүн айыл аймагында “Коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү” жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу тартиби жөнүндө"токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 11-апрелиндеги № 2995-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 11-апрелиндеги жыйналышынын күн тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 11-апрелиндеги № 2997-VI "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 20-мартындагы № 2964-VI "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 13-мартындагы № 2952-VI "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 28-февралындагы № 2934-VI "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-февралындагы № 45 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
КР Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 31-январындагы № 2873-VI "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун биринчи окууда кабыл алуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 6-б "2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү докладын жактыруу жөнүндө" буйругу
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 541 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-ноябрындагы № 527 "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 369-б " 2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү доклады жактыруу жөнүндө" буйругу
Кадамжай шаардык кеңешинин 2018-жылдын 24-сентябрындагы № 88 "Кадамжай шаарындагы аймактык тескөөчүлөрдү кызматтык кабинеттер менен камсыздоо жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-сентябрындагы № 441 "Ишкердик субъекттерди жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2018-жылдын 19-сентябрындагы №05-р "Алтынбек Бакытбекович Мусаевдин, Арстанбек Сарыевич Досалиевдин кызыкчылыгын көздөгөн Мукар Шалтакович Чолпонбаевдин, ошондой эле Каныбек Ташбалтаевич Туратовдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөѳсү жөнүндө жобонун 106-пунктунун «ч» пунктчасынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча"чечими
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-июнундагы № 298 "Экономикалык жана кызматтык кылмыштар жөнүндөгү жазык иштери боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруудан келип түшкөн акча каражаттарын эсепке алуу жана топтоо үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачуу жана Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын ишинин натыйжасында мамлекетке кайтарылып алынуучу акчалай каражаттарды бөлүштүрүү тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-майындагы № 247 "Аскер кызматчыларына, ички иштер, улуттук коопсуздук, өзгөчө кырдаалдар, жазык-аткаруу системасынын кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө мамлекеттик турак жайларды берүү жана аларды пайдалануу тартибинин өзгөчөлүктөрү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому
7 беттен 1 1 2 3 ... >>