Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
13 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-декабрындагы № 681 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-майындагы № 279 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 "Ысык-Көл" биосфералык аймагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-мартындагы № 131 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 "Ысык-Көл" биосфералык аймагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-сентябрындагы №682 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 «Ысык-Көл» биосфералык аймагы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 28-июнундагы № 263 "Ысык-Көл" биосфералык аймагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
Постановление Иссыккульского областного кенеша депутатов Кыргызской Республики от 29 июня 2004 года №1/133 "Об экологических постах "Биосферной территории "Ысык-Кель"
Постановление Правительства КР от 5 ноября 2002 года №738 "О внесении изменении и дополнении в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
Постановление Правительства КР от 3 августа 2002 года №523 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
Приказ Министерства охраны окружающей среды КР от 8 сентября 2000 года № 140 (Об утверждении Положения "О дирекции биосферной территории "Ысык-Кёль")
Положение о дирекции биосферной территории "Ысык-Кёль" (Утверждено приказом Министерства охраны окружающей среды Кыргызской Республики от 8 сентября 2000 года № 140)
Положение о биосферной территории "Ысык-Кёль"(Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2000 года N 40)
КРнын 1999-жылдын 9-июнундагы N 48 "Биосфералык аймактар жөнүндө" Мыйзамы
Приказ Госагентства по охране окружающей среды и лесхозяйству КР от 24 сентября 2008 года № 01-13/179 "Об утверждении размеров сборов за въезд транспортных средств в биосферную территорию "Иссык-Куль"
1 беттен 1