Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
8 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-декабрындагы № 681 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-майындагы № 279 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 "Ысык-Көл" биосфералык аймагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-мартындагы № 131 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 "Ысык-Көл" биосфералык аймагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-сентябрындагы №682 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 «Ысык-Көл» биосфералык аймагы жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 28-июнундагы № 263 "Ысык-Көл" биосфералык аймагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-январындагы № 40 токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
Постановление Правительства КР от 5 ноября 2002 года №738 "О внесении изменении и дополнении в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
Постановление Правительства КР от 24 января 2000 года №40 "Об утверждении Положения о биосферной территории "Ысык-Кёль"
КРнын 1999-жылдын 9-июнундагы N 48 "Биосфералык аймактар жөнүндө" Мыйзамы
1 беттен 1