Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
19 беттен 1 1 2 3 ... 10 >>
  
456 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 18-февралындагы № 46-б "Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерди ишке ашырууну камсыз кылуу максатында, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 40-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" буйруку
Кызыл-Октябрь айылдык кенешинин 2018-жылдын 12-декабрындагы №68 "Кызыл-Октябрь айылдык аймагынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын ЖОБОсун бекитүү жөнүндө"токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 607 "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун чакырып алуу тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 629 "Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун чакырып алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2018-жылдын 1-ноябрындагы № 08-р Азамат Альбертович Мамбековдун кызыкчылыгын көздөгөн Марат Бакаевич Султаналиевдин кайрылуусуна байланыштуу «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин, 17-беренесинин 4-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө" чечими
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 369-б " 2012-2016-жылдарда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияны аткаруунун жүрүшү жөнүндө расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын үчүнчү мезгилдүү доклады жактыруу жөнүндө" буйругу
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 16-октябрындагы № 188 "2018-жылдын 18-сентябрында өткөрүлгөн Баткен облусундагы Лейлек районунун Исфана шаарынын мэрин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколдорду бекитүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-сентябрындагы № 441 "Ишкердик субъекттерди жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тууралуу" токтому
КР 2018-жылдын 4-августундагы № 84 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, "Ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамы
КР ӨКМӨТҮНҮН АППАРАТЫНЫН ЖЕТЕКЧИСИ-МИНИСТРДИН 2018-жылдын 24-июлундагы № 108 "Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү жөнүндө" буйругу
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 27-июнундагы № 2528-VI "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 1-февралындагы № 2230-VI токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, "Ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын кабыл алуу жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 14-июнундагы № 118 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты И.В.Чудиновдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-июнундагы № 269 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 26-апрелиндеги № 2396-VI "Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 1-февралындагы № 2230-VI токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2018-жылдын 23-апрелиндеги "Мухтар Абдуллаевич Шариповдун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 19-январындагы № 2 аныктамасына, Мелис уулу Дастандын кызыкчылыгын көздөгөн Мелес Токтаалиевич Иманкуловдун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 22-январындагы № 3 аныктамасына даттанууларын кароо жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 2350-VI "2016-жыл үчүн кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун баяндамасы жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 196 "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2018-жылдын 3-мартындагы № 44 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Ж.Салянованын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтунүн 2018-жылдын 27-февралындагы № 112 "Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу"токтому
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2018-жылдын 27-февралы "Алтынбек Шайлобекович Сулуевдин кызыкчылыгындагы Медербек Абдыраевич Абдыраевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 18-декабрындагы № 67 аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-февралындагы № 58-б "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө" буйругу
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 1-февралы № 2230-VI "Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-январындагы № 48 "Кылмыштар менен окуялар жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү каттоонун, эсепке алуунун жана кыймылынын бирдиктүү тартиби тууралуу жобону жана Жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган кылмыштарды, жазык иштерин жана материалдарды бирдиктүү эсепке алуу тууралуу жобону бекитүү жөнүндө" токтому
"Кылмыштар менен окуялар жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү каттоонун, эсепке алуунун жана кыймылынын бирдиктүү тартиби тууралуу" ЖОБО
"Жазык ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган кылмыштарды, жазык иштерин жана материалдарды бирдиктүү эсепке алуу тууралуу" ЖОБО
19 беттен 1 1 2 3 ... 10 >>