Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
28 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-мартындагы № 722 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин иш чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 17-декабрындагы № 689 "Саясий партиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-августундагы № 400 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине (пробация маселелери боюнча) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 15-апрелиндеги № 628 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2017-жылдын 8-ноябрындагы №242 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө Жобого өзгөртүү киргизүү жөнүндө" буйругу
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 666 "Кыргыз Республикасында пробация органын түзүү маселелери жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-октябрындагы № 498 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2017-жылдын 3-ноябрындагы № 241 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Адвокаттык иштин маселелери жөнүндө квалификациялык комиссия жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" приказы
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-ноябрындагы № 724 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-сентябры № 588 "Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын айрым жоболорун жүзөгө ашыруу тууралу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-июлу № 432 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматын түзүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнундагы № 406 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 31-майындагы № 314 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборду түзүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-ноябрындагы № 589 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-августундагы № 461 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-августундагы № 461 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Юстиция министрлигинин 2015-жылдын 28-июлундагы № 143 "Комплекстүү психология-лингвистикалык жана дин таануу экспертизаларын жүргүзүү методологиясын иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү тууралуу" буйругу
Приказ Министерство юстиции КР от 8 апреля 2016 года №68 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности учреждений системы Министерства юстиции Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения"
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 168 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Юстиция министринин 2014-жылдын 15-декабрындагы № 1 "2015-2018-жылдардын мезгилинде укуктук агартуу жана укуктук маданиятты көтөрүү боюнча Стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө" буйругу
"Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары" (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 токтому менен бекитилген)
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-майы № 276 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-майындагы № 240 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын компетенциялары өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №112 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
2 беттен 1 1 2 >>