Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
1 беттен 1
  
11 документ табылды
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 "Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө" ТОКТОМУ
КР ӨКМӨТҮНҮН 2016-жылдын 14-декабрындагы № 543-б "2011-2015-жылдар мезгилинде Расалык басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө эл аралык конвенцияны аткаруу тууралуу расмий тилде тиркелген Кыргыз Республикасынын сегизинчи, тогузунчу жана онунчу бириктирилген мезгилдүү баяндамалары жактыруу жөнүндө"
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-февралындагы № 51 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 2-июлундагы № 366 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы №392 "«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө» токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы № 392" токтому
КР Ɵкмɵтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №112 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүү жөнүндө Убактылуу жобо (2011-жылдын 29-ноябрындагы №741 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик административдик кызматынын бош орундарын ээлөөгө талапкерлерди жана мамлекеттик кызматчыларды тесттен өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Убактылуу жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы №741 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызматынын улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштетүүнүн тартиби жөнүндө Убактылуу жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы №741 токтому менен бекитилген)
Мамлекеттик органдын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштетүүнүн тартиби жөнүндө Убактылуу жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы №741 токтому менен бекитилген)
1 беттен 1