Документ Маалым дарек Шилтеме документтер
2 беттен 1 1 2 >>
  
44 документ табылды
КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 "Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин ведомстволук бөлүмдөрү жана уюмдары жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 382 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-июлундагы № 383 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралындагы № 73 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-февралындагы № 42 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин ведомстволук карамагындагы мамлекеттик мекемелердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана талаптагыдай контролдоо менен координациялоону камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-декабрындагы № 789 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-июлундагы № 420 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Айыл чарбасын механизациялоо жана энергия менен камсыздоо департаменти жөнүндө жобону бекитүү тууралуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 677 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорун бекитүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 24-мартындагы № 142 "Үчүнчү өлкөлөр менен соода жагында тарифтик эмес жөнгө салуунун чаралары колдонула турган, Товарлардын бирдиктүү тизмегине киргизилген спецификалуу товарлардын экспортун жана импортун лицензиялоо боюнча уюм-эксперттердин жана лицензиарлардын тизмегин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 187 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-декабрындагы № 895 "Стрельникова атындагы мамлекеттик асыл тукум заводу" мамлекеттик ишканасын кайра уюштуруу жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 3-августундагы № 556 "Кара-Балта спирт заводу" мамлекеттик ишканасынын уставын бекитүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-июнундагы № 381 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 168 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-февралындагы № 83 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 18-февралындагы № 72 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
КР Премьер-министринин 2014-жылдын 2-октябрындагы № 418 ( Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин коллегия мүчөсүн бекитүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 2-октябрындагы № 418-б (Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин коллегия мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө) буйругу
КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 211 "Кыргыз Республикасынын асыл-тукум мал чарбасына андан ары колдоо көрсөтүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 256 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-мартындагы № 138 "Кыргыз Республикасында асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү жөнүндө" токтому
КР Премьер-министрин 2012-жылдын 11-декабрындагы № 893 (Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин коллегия бекитүү боюнча) буйругу
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги жөнүндө Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 токтому менен бекитилген)
Кыргыз Республикасынын Айыл-чарба жана мелиорация Министрлигинин Суу чарба жана мелиорация департаменти тууралуу Жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 140 токтому менен бекитилген)
2 беттен 1 1 2 >>